Pentio – experter på utveckling av ledarskap och organisation

Din samarbetspartner när det gäller utveckling av organisation och ledarskap!

Dig och din organisation i fokus

Vi stöttar våra kunder med att utveckla både organisation och ledarskap.
Vår expertis är arbetsmiljö med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och stressrelaterad ohälsa som expertområde. Vi erbjuder chefs-och ledarstöd likväl som genomför chefsutbildningar. Vi stöttar också verksamheter i både operativa och strategiska frågeställningar inom HR.

Alltid skräddarsytt och anpassat till dig som kund

Arbetsmiljö & hälsa

Vi erbjuder både grund- och fördjupnings utbildningar inom arbetsmiljö med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som expertområde.

HR kompetens

Vi bidrar med HR-expertis i både operativa och strategiska frågeställningar samt projektledarkompetens för projekt inom HR.

Ledarskap

Vi erbjuder chefsutbildningar, chefsintroduktion för nya chefer samt tillhandahåller stöd för chefer och ledare.

Är du redo att utveckla din organisation?

Pentio – din samarbetspartner när det gäller utveckling av organisation och ledarskap!

Exempel på kunder

Vad kunder säger om oss

Våra senaste nyheter

Pentio i ny kostym!

Ny hemsida men kärnan i verksamheten är densamma.

Sista chansen!

Satsning förlängd i 6 månader - upp till 90% i utbildningsstöd.

Nya vägar i livet

Det här är Abbe. Han är avlad och tränad för att bli assistanshund. Men Abbe…