HR stöd

För att företag består av människor!

Vi kan stötta med HR kompetens i både operativa och strategiska frågeställningar.

Vi kundanpassar och utvecklar ramverk för processer inom HR tex utvecklingssamtal, rekrytering eller lönesättning. Vi kan vara behjälpliga med att bygga upp eller vidareutveckla HR funktioner.

Till mindre verksamheter utan egen HR kompetens kan vi ge HR stöd på timme/deltid. Allt efter verksamhetens behov. Vi agerar stöd och bollplank till VD och HR-chefer, samt kan projektleda utvecklingsprojekt inom HR. Vi driver mentorskap och nätverk för HR personer. 

För att företag består av människor!

Vi kan stötta med HR kompetens i både operativa och strategiska frågeställningar.

Vi kundanpassar och utvecklar ramverk för processer inom HR tex utvecklingssamtal, rekrytering eller lönesättning. Vi kan vara behjälpliga med att bygga upp eller vidareutveckla HR funktioner.

Till mindre verksamheter utan egen HR kompetens kan vi ge HR stöd på timme/deltid. Allt efter verksamhetens behov. Vi agerar stöd och bollplank till VD och HR-chefer, samt kan projektleda utvecklingsprojekt inom HR. Vi driver mentorskap och nätverk för HR personer.

Att investera i professionellt HR-stöd för verksamheten är avgörande för långsiktig framgång och hållbarhet.

Vi erbjuder

Exempel uppdrag