Kunder

Vår expertis. Era behov och utmaningar. Tillsammans gör vi skillnad!

Kundcase

Combi Tech – Chefsutbildningar i arbetsmiljö

Utbildningar för Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK

SSAB – Chefsutbildningar i arbetsmiljö

Inger Eliasson

Utbildningsledare, Prevent (Arbetsmiljö i samverkan Svenskt näringsliv, LO och PTK)

Prevent anlitar sedan 2019 Marianne Vendelvik för utbildningsuppdrag i Bättre arbetsmiljö – grund, Arbetsmiljö för chefer, SAM i praktiken och OSA i praktiken. För att ingå i Prevents utbildarnätverk måste du ha djupa arbetsmiljökunskaper, praktisk erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och vara en god pedagog. Marianne är mycket uppskattad som utbildare och får genomgående mycket höga utvärderingar från kursdeltagare. Det är roligt, utvecklande och enkelt att samarbeta med Marianne.

Frida Wennberg

Head of Industrial Relations & HRBP Group Functions
People, Culture & Communications inom SSAB

SSAB har valt att genom samarbete med Prevent anlita Marianne Vendelvik till att genomföra chefsutbildningar i arbetsmiljö, med fokus på de utmaningar och frågeställningar som chefer till tjänstemän ställs inför. Utbildningarna har varit mycket uppskattade och vi fortsätter arbeta tillsammans även under 2024. Marianne har en förmåga att lyssna in och få med sig deltagarna i rummet och säkerställa att de går därifrån med ny kunskap, men framför allt ny energi och glädje i att jobba med arbetsmiljö för sina team och sina medarbetare.

Våra kunder

Exempel på kunder