Utbildningar för Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK

Prevent anlitar sedan 2019 Marianne Vendelvik för utbildningsuppdrag i Bättre arbetsmiljö – grund, Arbetsmiljö för chefer, SAM i praktiken och OSA i praktiken. För att ingå i Prevents utbildarnätverk måste du ha djupa arbetsmiljökunskaper, praktisk erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och vara en god pedagog. Marianne är mycket uppskattad som utbildare och får genomgående mycket höga utvärderingar från kursdeltagare. Det är roligt, utvecklande och enkelt att samarbeta med Marianne.

Inger Eliasson
Utbildningsledare, Prevent (Arbetsmiljö i samverkan Svenskt näringsliv, LO och PTK)