Om oss

Vi får helt enkelt saker att hända!

Vi på Pentio strävar efter att stödja våra kunder i att utveckla sina ledarskapsfärdigheter och skapa framgångsrika organisationer. Detta åstadkommer vi genom att erbjuda utbildning och höja kompetensen hos både chefer och medarbetare, utveckla arbetssätt och processer samt agera som stöd och bollplank vid vardagens utmaningar.

Vår specialistkompetens omfattar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt hantering av stressrelaterad ohälsa. Vi stödjer företag och organisationer i att bli hållbara och högpresterande, med fokus på arbetsglädje och motivation. Vi tillhandahåller chefsstöd och ledarutbildningar samtidigt som vi hjälper företag med operativa och strategiska HR-frågor.

Vår absoluta styrka, utöver vår kompetens och pedagogik, är förmågan att lyssna in, engagera deltagarna och säkerställa inte bara ny kunskap utan även inspiration, energi och glädje. Vi får helt enkelt saker att hända!

Pentio har etablerat nära samarbeten, exempelvis med Clas Malmström, föreläsare och författare med bakgrund som företagsläkare och forskare inom stress. Ett annat betydande samarbete är med Prevent, Arbetsmiljö i samverkan (Svenskt Näringsliv, LO, PTK).

Vi är certifierade inom flera områden, inklusive BAM-handledare, Agil HR och My Needs. Dessutom är Pentio en godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring.

Varmt välkomna att höra av er! 

En grundare med passion för utveckling

Pentio grundades 2019 av Marianne Vendelvik, beteendevetare med omfattande erfarenhet från olika branscher och företag inom det privata näringslivet.

Vår expertis. Era behov och utmaningar. Tillsammans gör vi skillnad!

Om Pentio

Vi är en nischat konsultföretag som stöttar verksamheter med att utveckla organisation och ledarskap.

Vi erbjuder utbildningar och driver projekt inom området arbetsmiljö och arbetshälsa. Vår expertis är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och vi stöttar er gärna med kunskap om hur stressrelaterad ohälsa kan förebyggas.

Vi kan bidra med HR kompetens, både i operativa och strategiska frågeställningar likväl som vi driver utvecklingsprojekt inom HR. Vi erbjuder chefs- och ledarstöd i vardagen samt skräddarsyr utbildningar och workshops. Vi stöttar nya chefer med chefsintroduktion i syfte att ge de bästa förutsättningarna i nya rollen. 

Om Pentio

Vi är en nischat konsultföretag som stöttar verksamheter med att utveckla organisation och ledarskap.

Vi erbjuder utbildningar och driver projekt inom området arbetsmiljö och arbetshälsa. Vår expertis är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och vi stöttar er gärna med kunskap om hur stressrelaterad ohälsa kan förebyggas. Vi kan bidra med HR kompetens, både i operativa och strategiska frågeställningar likväl som vi driver utvecklingsprojekt inom HR. Vi erbjuder chefs- och ledarstöd i vardagen samt skräddarsyr utbildningar och workshops. Vi stöttar nya chefer med chefsintroduktion i syfte att ge de bästa förutsättningarna i nya rollen.

Vi tillhandahåller en verktygslåda för våra kunder, från kunskap och metoder till inspiration, för att främja utvecklingen av ledarskap och organisation.

Grundpelare i vårt arbetssätt

Kunskap

Med gedigen kunskap och erfarenhet som bas, ett interaktivt tillvägagångssätt, och med pedagogisk finess utvecklar vi ny kunskap hos våra kunder.

Inspiration

Vår styrka är att ge mod, energi och inspiration till att våga använda nya kunskaper och insikter och därigenom utveckla både chefer och verksamhet.

Resultat

Vi anpassar och skräddarsyr vår leverans efter er verksamhets situation, utmaningar och behov. Målet är dock alltid detsamma – att göra skillnad!

Alltid skräddarsytt och anpassat efter dig som kund

Arbetsmiljö & hälsa

Vi erbjuder både grund- och fördjupnings utbildningar inom arbetsmiljö med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som expertområde.

HR kompetens

Vi bidrar med HR-expertis i både operativa och strategiska frågeställningar samt projektledarkompetens för projekt inom HR.

Ledarskap

Vi erbjuder chefsutbildningar, chefsintroduktion för nya chefer samt tillhandahåller stöd för chefer och ledare.