Arbetsmiljö och Hälsa

Tillsammans skapar vi en hållbar arbetsplats

Pentio erbjuder grundutbildningar inom arbetsmiljö samt fördjupningsutbildningar inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vi kan erbjuda konsultinsatser för att få ert arbetsmiljöarbete att fungera i praktiken eller agera bollplank vid val av aktiviteter med målet att skapa en hälsosam och hållbar arbetsplats.

Vi kan också skräddarsy och företagsanpassa utbildningar, seminarier och workshops inom området arbetsmiljö och arbetshälsa. 

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete lägger grunden för en god arbetsmiljö och arbetshälsa!

Vi erbjuder

Exempel uppdrag