Ledarskap

Utveckling av ledarskapet i fokus

Pentio erbjuder föreläsningar, utbildningar och workshops, alltid skräddarsytt utifrån era behov.

Vår inriktning är introduktion av nya chefer, och praktiskt stöd till chefer på alla nivåer i det dagliga ledarskapet. Till detta kommer inspirationsföreläsningar och chefshandledning/mentorskap i grupp eller individuellt. Vi erbjuder även andra konsultinsatser när det gäller chefs- och ledarstöd.

Utveckling av ledarskapet i fokus

Pentio erbjuder föreläsningar, utbildningar och workshops, alltid skräddarsytt utifrån era behov.
Vår inriktning är introduktion av nya chefer, och praktiskt stöd till chefer på alla nivåer i det dagliga ledarskapet. Till detta kommer inspirationsföreläsningar och chefshandledning/mentorskap i grupp eller individuellt. Vi erbjuder även andra konsultinsatser när det gäller chefs- och ledarstöd.

Ökat stöd till chefer i vardagen är nyckeln till framgång och hälsa i effektiva organisationer, enligt ny forskning.

Vi erbjuder

Exempel uppdrag