SSAB – Chefsutbildningar i arbetsmiljö

SSAB har valt att genom samarbete med Prevent anlita Marianne Vendelvik till att genomföra chefsutbildningar i arbetsmiljö, med fokus på de utmaningar och frågeställningar som chefer till tjänstemän ställs inför. Utbildningarna har varit mycket uppskattade och vi fortsätter arbeta tillsammans även under 2024. Marianne har en förmåga att lyssna in och få med sig deltagarna i rummet och säkerställa att de går därifrån med ny kunskap, men framför allt ny energi och glädje i att jobba med arbetsmiljö för sina team och sina medarbetare.

Frida Wennberg
Head of Industrial Relations & HRBP Group Functions People, Culture & Communications inom SSAB