Missa inte denna möjlighet

Nu finns en fantastisk möjlighet att ge de bästa förutsättningarna till chefer och medarbetare att få kunskap och insikter kring arbetsmiljöregler, hälsa och hållbarhet i ett alltmer krävande arbetsliv. Svenskt Näringsliv, LO och PTK genomför en gemensam satsning för bättre arbetsmiljö i form av stöd till arbetsgivare för arbetsmiljöutbildningar från och med 2021 och 3 år framåt.

Pentio har blivit godkänd som utbildningsanordnare via AFA Försäkring som administrerar stödet. Det innebär att om din verksamhet uppfyller kriterierna så kan ni få ekonomisk ersättning för arbetsmiljöutbildningar genomförda i vår regi.

De som kan söka stödet är företag och organisationer som ingår i privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Läs mer om villkoren för stödet på AFA Försäkring:
https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Kontakta oss på 08-980909