Pentio – det här är vi

Pentio är ett nytt konsultföretag som utvecklar organisationer och företag inom arbetsmiljö och hälsa och med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som expertområde. I företagets utbud finns också chefsstöd och ledarutveckling med fokus på stöd och utveckling i vardagens utmaningar.

Pentio består i dagsläget av Clas Malmström och Marianne Vendelvik, som är experter inom arbetsmiljö och hälsa, med  olika fokus och kompetensområden.

”Vi ser en stark efterfrågan idag på kunskap dels om hur man får igång det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet på allvar, dels hur man förebygger stressrelaterad ohälsa i dessa utmanande tider och istället lyckas få motiverade medarbetare som är hållbara över tid. Pandemin med hemarbete och social distansering har naturligtvis ökat behovet av att förstå hur man kan arbeta med psykisk hälsa och välmående”, säger Marianne Vendelvik, beteendevetare med lång erfarenhet som HR-chef i näringslivet och grundare av Pentio.   

Pentio erbjuder allt från grundutbildningar i arbetsmiljöns regelverk till fördjupningsutbildningar inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, men även konkret chefsstöd och konsultinsatser i kundernas verksamheter.

”Vi vill kunna ge konkreta verktyg till företag och deras chefer, där syftet är att öka mental friskvård, stresstålighet samt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är spännande att nu kunna erbjuda ett bredare utbud till våra kunder via Mariannes och mitt samarbete i Pentio”, säger Clas Malmström, legitimerad läkare och psykoterapeut, rehabiliteringsspecialist, stressforskare och författare till ett flertal böcker.